Life Flow Therapy

Life Flow Therapy przynosi szybkie i trwałe efekty w uwalnianiu się od traum, fobii, lęków , uzależnień, negatywnych wzorców i osobistych problemów życiowych. Uwalnia również od silnej, negatywnej reakcji na sytuacje dnia codziennego nieadekwatnej do skali tego co się wydarzyło lub pojawiło w naszych myślach. Opracowane techniki, wykorzystują przełomowe odkrycia z dziedziny biologii, badań nad rozwojem i funkcjonowaniem ludzkiego mózgu, …

P1020096 cr

Dobre emocje – Arte Soul – Sztuka Duszy

Sztuka jest obecnie uznawana za proces terapeutyczny pozwalający wniknąć w takie treści emocjonalne, które trudno wyrazić słowami, odkryć te bardzo głęboko ukryte w podświadomości, często zapomniane i wyparte. Prace plastyczne i inne rodzaje twórczości mogą stać się formą przepracowywania różnych problemów i dotarcia do wypartych emocji. Oprócz tego, sztuka przez siebie tworzona daje dużo spontanicznej radości, wzmacnia naszą twórczą stronę, …