AGNIESZKA CZUMAJ

Jogę praktykuję od 2003r. Początkowo była to hatha joga, później joga kundalini. Brałam udział w rocznych kursach: Akademii Terapii Ekspresyjnych, Improwizacji Ruchu i Symboliki Ciała, Psychologii Zorientowanej na Proces, a także w kursie Techniki Aleksandra i wielu warsztatach jogi oraz Movement Medicine. W 2015 roku ukończyłam instruktorski kurs jogi kundalini. Wciąż poszukując, trafiłam na jogę powięziową jin; obecnie jestem w trakcie 2-letniego szkolenia nauczycielskiego.

Problemy z kręgosłupem nauczyły mnie uważności i szacunku dla tego nietrwałego pojazdu, jakim jest ludzkie ciało. Dlatego nie mam w zwyczaju nikogo doginać ani rozciągać na siłę. Nauczyłam się tego dzięki jodze kundalini, w której przyjęte jest, że nauczyciel daje tylko wskazówki ustne. Moje dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że najlepsze co mogę zrobić dla adepta jogi, to stworzyć mu bezpieczną, ciepłą i pełną akceptacji przestrzeń do rozwoju – w taki sposób i w takim tempie, na jakie jest on gotów.